09121491683

تورهای زیارتی

تورهای زیارتی

 تورهای زیارتی

 

مشهد مقدس

 

تور مشهد

حرم مطهر امام رضا

 

ماده 1 :
مسافر یا مسافران موظف می باشند تمامی مشخصات خود را به صورت کامل و صحیح در اختیار شرکت قرار دهند
در صورت بروز هرگونه مشکل به دلیل کامل یا صحیح نبودن مشخصات عواقب آن به عهده خود مسافر یا مسافران می باشد
ماده 2 :
شرکت پرشن تور موظف است نسخه ایی از برنامه گشت و سایر برنامه ها در طول سفر را
در اختیار مسافر یا مسافران قرار دهد
ماده 3 :
اصل بر عادی بودن ویزا می باشد لیکن چنانچه گردشگر اصرار بر اخذ ویزا به شکل فوری را داشته باشد
هزینه های ناشی از آن بر عهده مسافر خواهد بود

تورهای زیارتی

ماده 4 :
چنانچه تور از سوی شرکت پرشین تور به دلیل به حد نصاب نرسیدن قابل اجرا نباشد شرکت پرشین تور موظف است
حداقل یک هفته قبل از تاریخ اجرای تور مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع مسافران رسانده
و نسبت به استرداد کل وجوه دریافتی از مسافران اقدام نمایید
ماده 5 :
ساعت تخلیه اتاق های هتل بر اساس قوانین و مقررات حاکم در کشور مقصد مورد نظر بوده و مسافران موظف به رعایت
آن می باشند و در صورت تحویل اتاق زودتر از موعد مقرر توسط مسافران هیچ مبلغی به آنها مسترد نخواهد شد
ماده 6 :
مسافر انفرادی ( تک نفره ) به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک تخته می باشد

تورهای زیارتی

ماده 7 :
در خصوص انصراف مسافران از تورهای چارتری هیچ مبلغی عودت نخواهد گردید
ماده 8 :
در مورد تورهای غیر چارتر  و با برنامه ریزی انفرادی شرایط ابطال مطابق با مقررات شرکت هواپیمایی و یا اتوبوسرانی
و هتل محل اقامت اعمال خواهد شد و شرکت پرشین تور موظف است هنگام عقد قرارداد
این توضیحات را کاملا به مسافران بدهد
ماده 9 :
چنانچه در برخی مقاصد در بدو ورود مسافران به کشور مقصد گذرنامه آنها توسط مقامات ذیربط اخذ و نگهداری شود
تا به هنگام مراجعت به مسافران عودت داده شود در چنین شرایطی هیچگونه مسولیتی
متوجه شرکت پرشین تور نخواهد بود.

تورهای زیارتی

ماده 10 :
در صورتیکه مطابق شرایط اعلامی از سوی سفارتخانه کشور مقصد در خصوص بازگشت مسافران
در موعد مقرر تضمینی از شرکت پرشین تور اخذ گردد مسافر موظف است به همان میزان
ضمانت نامه بانکی به شرکت پرشین تور تسلیم نماید
ماده 11 :
در صورتیکه در ویزای صادره مدت زمان مشخصی جهت اقامت پیش بینی شده باشد
چنانچه هر یک از مسافران از بازگشت به کشور در تاریخ از پیش تعیین شده خودداری نمایند و این امر
با توجه به تعهد مسافران موجبات خسارت به شرکت پرشین تور را فراهم آورد این شرکت مجاز است
با ارائه مدارک مستدل معادل هزینه خسارت وارده را از طریق ضبط ضمانت نامه به نفع خود دریافت نماید.
ماده 12 :
در صورت عدم صدور ویزا از طرف کشور مقصد شرکت پرشین تور در این خصوص هیچ مسولیتی نداشته
و چنانچه شرکت در این خصوص هزینه ایی متقبل شده باشد جهت اخذ هزینه های انجام شده
موظف به ارائه اسناد و مدارک معتبر به مسافران می باشد

تورهای زیارتی

ماده 13 :
در صورتیکه مسافری برای سایر مسافران یا سرپرست گروه یا راهنمایان محلی و در کل کسانی که در اجرای
تور نقش ایفا می کنند مزاحمتی ایجاد نماید و یا مرتکب اعمال خلاف عرف در کشور مربوطه گردد
سرپرست گروه موظف است بنا به صورتجلسه و گواهی دیگر مسافران تصمیمی مقتضی اتخاذ نموده
و مراتب را جهت اقدامات بعدی به شرکت پرشین تور گزارش نماید
ماده 14 :
رعایت اصول کردار نیک و گفتار نیک در طول سفر از جانب مسافران الزامی بوده و همچنین گردشگران
موظف به رعایت کلیه مقررات کشور مقصد می باشند
  لذا عواقب ارتکاب هر گونه تخلف و تبعات آن از جمله داشتن داروهایی که در کشور مقصد غیر مجاز می باشد
بر عهده مسافران می باشد و چنانچه از این بابت شرکت پرشین تور جریمه ایی پرداخت نماید
می تواند با ارائه مستندات هزینه انجام شده را از مسافر یا مسافرین متخلف دریافت نماید
ماده 15 :
در خصوص ثبت نام گروهی در شرایط عادی فقط فردی که به نمایندگی از سوی دیگر مسافران
اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده می تواند جهت پیگیری , ابطال و یا دریافت وجوه اقدام نماید
و سایر اعضای گروه در این خصوص نمی توانند اقدامی داشته باشند

تورهای زیارتی

ماده 16 :
شرکت پرشین تور موظف است موارد مربوط به مقررات خاص کشورها
( از جمله ممنوعیت های دارویی – رفتاری و فرهنگی و غیره ) را به طور کامل
به مسافران توضیح داده و آنها را کاملا توجیه کند
ماده 17 :
اگر مسافرت به صورت گروهی و یا خانوادگی باشد در صورتی که درخواست ویزای هر یک از مسافران
مردود یا با تاخیر آماده شود بقیه مسافران ملزم به استفاده از خدمات درخواستی می باشند
و در صورت عدم استفاده می بایست کلیه هزینه های کنسلی را پرداخت نمایند
ماده 18 :
حفظ اموال و مدارک شخصی به عهده مسافران بوده و در صورت مفقود شدن آنها
هیچ مسولیتی متوجه مدیر تور و شرکت پرشین تور نخواهد بود

تورهای زیارتی

ماده 19 :
چنانچه صدور ویزا و تحویل گذرنامه توسط برخی سفارتخانه ها در ساعات آخر قبل از سفر انجام شود
مسافران می باید مقدمات سفر خود را از قبل آماده نموده باشند
ماده 20 :
مسافران می باید هنگام ثبت نام 50 درصد هزینه کل تور را پرداخت نمایند
و در زمان تحویل مدارک و قطعی شدن تور الباقی مبلغ تور را تسویه نمایند
ماده 21 :
در صورت درخواست سفارتخانه جهت انجام مصاحبه با مسافران و یا انگشت نگاری به منظور صدور ویزا
مسافران می باید با هماهنگی شرکت پرشین تور در موعد مقرر در کنسولگری سفارتخانه ذیربط حضور یافته
و در مصاحبه شرکت نمایند و چنانچه به دلیل عدم حضور ویزا از سوی سفارتخانه صادر نگردد
پرداخت کلیه خسارت های حاصله به عهده مسافران می باشد

تورهای زیارتی

ماده 22 :
مسافران می بایست در راس ساعات اعلام شده جهت برنامه های گشت و ترانسفر حضور داشته باشند
و در صورت عدم حضور خود مسافران هزینه های مربوطه را جهت پیوستن به بقیه گروه پرداخت می نمایند
ماده 23 :
در صورت کنسل شدن تور توسط مسافران شرکت پرشین تور مجاز به ابطال ویزای صادره جهت همان تور خواهد بود
ماده 24 :
در قبال هرگونه افزایش قیمت نرخ بلیط – نرخ ارز – و غیره شرکت پرشین تور می تواند
با ارائه مستندات مبادرت به افزایش نرخ تور نماید و مسافران موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده
از سوی شرکت می باشند

تورهای زیارتی

ماده 25 :
پرداخت کلیه هزینه های عوارض خروج از کشور به عهده مسافرین می باشد
ماده 26 :
چنانچه مسافر یا مسافرینی ممنوع الخروج باشند و یا در بدو ورود به کشوری مقامات آن کشور
از ورود مسافرین جلوگیری نمایند شرکت پرشین تور هیچ مسولیتی در قبال آن نخواهد داشت
و به هیچ عنوان وجهی مسترد نخواهد شد
سر پرست تور نهایت همکاری را جهت بازگشت مسافران خواهد داشت
ماده 27 :
در صورتی که مسافران در خارج از کشور مستقلا و خارج از برنامه گشت های ارائه شده توسط مسولین تور
نسبت به خریداری خدمات از دیگر افراد و شرکت ها اقدام نمایند مسولیت عواقب و بروز هرگونه حادثه ای بر عهده خود
مسافرین می باشد و شرکت پرشین تور در این مورد هیچگونه مسولیتی نخواهد داشت

تورهای زیارتی

ماده 28 :
شرکت پرشین تور موظف است در خصوص پوشش بیمه های تکلیفی و اختیاری برای مسافرین اقدامات لازم را به عمل آورد
و در صورت بروز هر گونه حادثه ایی در طول سفر علاوه بر اقدام بر اساس شرایط بیمه
کلیه همکاری ها و مساعدت های لازم را با مسافرین داشته باشد
ماده 29 :
شرکت پرشین تور موظف است در صورت کنسل شدن بلیط هواپیما یا اتوبوس توسط شرکتهای هواپیمایی و اتوبوس رانی
در اسرع وقت با اولین پرواز یا اتوبوس با توافق و رضایت مسافرین اقدام به برگزاری تور نماید
ماده 30 :
مسولیت کنترل مدارک مسافرین از جمله تاریخ اعتبار پاسپورت و شرایط سنی و غیره به عهده مسافرین و شرکت های
توریستی درخواست دهنده می باشد و شرکت پرشین تور هیچ مسولیتی در این مورد نخواهد داشت

تورهای زیارتی

ماده 31 :
در صورت بروز حوادث و پیش آمد های غیر منتظره از قبیل بلایای طبیعی – جنگ – شورش – اعتصاب و بیماری های واگیردار
که سبب ابطال یا تغییر برنامه و زمان تور گردد شرکت پرشین تور هیچ مسولیتی نخواهد داشت
و این شرکت در اسرع وقت و با هماهنگی مسافرین اقدام به جایگزینی آن تور خواهد نمود
ماده 32 :
شرکت پرشین تور موظف است  در صورت بروز هر گونه اتفاق یا مشکل برای مسافر یا مسافرین
در کشور مقصد سفارتخانه یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را در آن کشور از موضوع مطلع سازد

تورهای زیارتی