09121491683

قیمت تور ارمنستان

تور ارمنستان

تور ارمنستان 

 

جهت مشاهده شرایط فروش اقساطی اینجا را کلیک کنید

 

 

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

 هتل 3 ستاره بکسوس
موقعت شهری : متوسط
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 65 دلار + قیمت بلیط

 

 

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

 هتل 3 ستاره بلا
موقعت شهری : متوسط
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 70 دلار + قیمت بلیط

 

 

هتل های ارمنستان

نقد و اقساط

 هتل 3 ستاره نور
موقعت شهری : ضعیف
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 65 دلار + قیمت بلیط

 

تور ارمنستان

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

 هتل 3 ستاره آلبا
موقعت شهری : متوسط
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 70 دلار + قیمت بلیط

 

 

هتل های ارمنستان

نقد و اقساط

 هتل 3 ستاره شیراک 
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 115 دلار + قیمت بلیط

 

 

هتل های ارمنستان

نقد و اقساط

 هتل 3 ستاره هووبی 
موقعیت شهری : خوب
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – ترانسفر – بیمه مسافرتی
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 125 دلار + قیمت بلیط

تور ارمنستان

 

 

هتل های ارمنستان

نقد و اقساط

هتل 4 ستاره نورک رزیدنس
موقعیت شهری : ضعیف
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 65 دلار + قیمت بلیط

تور ارمنستان

 

 

هتل های ارمنستان

نقد و اقساط

 هتل 3 ستاره رژینه
موقعیت شهری : متوسط
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 170 دلار + قیمت بلیط

 

 

 

هتل های ارمنستان

نقد و اقساط

 هتل 3 ستاره کانفورت
موقعیت شهری : خوب
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
 لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 85 دلار + قیمت بلیط

 

تور ارمنستان

 

هتل های ارمنستان

 

نقد و اقساط

 هتل 3 ستاره ایبیس
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 120 دلار + قیمت بلیط

 

 

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

 هتل 3 ستاره سیلاچی
موقعیت شهری : خوب
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 120 دلار + قیمت بلیط

 

 

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

 هتل 4 ستاره هرازدان
موقعیت شهری : متوسط
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : —– دلار + قیمت بلیط

 

تور ارمنستان

 

هتل های ارمنستان

نقد و اقساط

 هتل 4 ستاره اربونی
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 120 دلار + قیمت بلیط

 

 

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

 هتل 4 ستاره رویال پلازا
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 120 دلار + قیمت بلیط

تور ارمنستان

 

هتل های ارمنستان

نقد و اقساط

هتل 4 ستاره آویاترانس
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 130 دلار + قیمت بلیط

 

تور ارمنستان

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 4 ستاره دیاموند هاووس
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 160 دلار + قیمت بلیط

 

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 4 ستاره هالی دی این
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 110 دلار + قیمت بلیط

 

 

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 4 ستاره متروپل
موقعیت شهری : خوب
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : —– دلار + قیمت بلیط

 

تور ارمنستان

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 4 ستاره آرارات
موقعیت شهری : خوب
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 150 دلار + قیمت بلیط

 

 

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 4 ستاره امپریال پالاس
موقعیت شهری : خوب
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 180 دلار + قیمت بلیط

 

 

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 4 ستاره پاریس
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 175 دلار + قیمت بلیط

 

تور ارمنستان

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 4 ستاره آنی پلازا
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 155 دلار + قیمت بلیط

 

 

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 4 ستاره سنترال
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 130 دلار + قیمت بلیط

 

 

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 4 ستاره بست وسترن کنگرس
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 180 دلار + قیمت بلیط

 

تور ارمنستان

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 4 ستاره رپابلیکا
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 235 دلار + قیمت بلیط

 

 

 

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 4 ستاره اپرا سوئیت
موقعیت شهری : خوب
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 195 دلار + قیمت بلیط

 

 

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 4 ستاره دبل تری هیلتون
موقعیت شهری : خوب
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 150 دلار + قیمت بلیط

 

تور ارمنستان

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 4 ستاره آنی گراند 
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 180 دلار + قیمت بلیط

 

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 4 ستاره مسی یر 53
موقعیت شهری : خوب
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 165 دلار + قیمت بلیط

 

 

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 4 ستاره نورت اونیو
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : —– دلار + قیمت بلیط

 

تور ارمنستان

 

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 4 ستاره رامادا
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 150 دلار + قیمت بلیط

 

 

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 5 ستاره ناسیونال
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 330 دلار + قیمت بلیط

 

 

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 5 ستاره گراند
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 270 دلار + قیمت بلیط

 

تور ارمنستان

 

تور ارمنستان

 

نقد و اقساط

هتل 5 ستاره ماریوت
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 330 دلار + قیمت بلیط