09121491683

تور شیراز

تور شیراز

تور شیراز 

 

جهت مشاهده شرایط فروش اقساطی اینجا را کلیک کنید

 

 

تور شیراز

 

نقد و اقساط
هتل 3 ستاره ارگ در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 375.000 تومان + قیمت بلیط

 

 

تور شیراز

 

نقد و اقساط
هتل 3 ستاره رودکی در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 345.000 تومان + قیمت بلیط

 

 

تور شیراز

 

نقد و اقساط
هتل 3 ستاره وکیل در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 240.000 تومان + قیمت بلیط

تور شیراز

 

تور شیراز

 

نقد و اقساط
هتل 3 ستاره اطلس در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 285.000 تومان + قیمت بلیط

 

 

تور شیراز

نقد و اقساط
هتل 4 ستاره آریو برزن در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 375.000 تومان + قیمت بلیط

 

 

تور شیراز

 

نقد و اقساط
هتل 4 ستاره پارسه در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 750.000 تومان + قیمت بلیط

تور شیراز

 

تور شیراز

 

نقد و اقساط
هتل 4 ستاره رویال در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 675.000 تومان + قیمت بلیط

 

 

تور شیراز

 

نقد و اقساط
هتل 4 ستاره الیزه در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 675.000 تومان + قیمت بلیط

 

 

تور شیراز

 

نقد و اقساط
هتل 5 ستاره بزرگ در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 870.000 تومان + قیمت بلیط

تور شیراز

 

تور شیراز

 

نقد و اقساط
هتل 5 ستاره هما در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 630.000 تومان + قیمت بلیط