09121491683

قیمت تور ارمنستان

قیمت تور ارمنستان

قیمت تور ارمنستان  

 

جهت مشاهده شرایط فروش اقساطی اینجا را کلیک کنید

 

 

قیمت تور ارمنستان

 

نقد و اقساط
 هتل 3 ستاره نور
موقعت شهری : ضعیف
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 70 دلار + قیمت بلیط

 

 

 

قیمت تور ارمنستان

 

نقد و اقساط
 هتل 3 ستاره شیراک 
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 95 دلار + قیمت بلیط

 

 

قیمت تور ارمنستان

نقد و اقساط
 هتل 3 ستاره هووبی 
موقعیت شهری : خوب
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – ترانسفر – بیمه مسافرتی
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 80 دلار + قیمت بلیط

قیمت تور ارمنستان

 

قیمت تور ارمنستان

 

نقد و اقساط
 هتل 4 ستاره نورک رزیدنس
موقعیت شهری : ضعیف
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 100 دلار + قیمت بلیط

 

 

قیمت تور ارمنستان

نقد و اقساط
 هتل 3 ستاره رژینه
موقعیت شهری : متوسط
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 115 دلار + قیمت بلیط

 

 

قیمت تور ارمنستان

 

نقد و اقساط
 هتل 3 ستاره کانفورت
موقعیت شهری : خوب
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
 لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 85 دلار + قیمت بلیط

قیمت تور ارمنستان

 

 

قیمت تور ارمنستان

 

نقد و اقساط
 هتل 3 ستاره ایبیس
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 130 دلار + قیمت بلیط

 

 

قیمت تور ارمنستان

نقد و اقساط
 هتل 4 ستاره اربونی
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 110 دلار + قیمت بلیط

 

 

قیمت تور ارمنستان

 

نقد و اقساط
هتل 4 ستاره آویاترانس
موقعیت شهری : عالی
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
لیدر فارسی زبان – سیم کارت ارمنستان – بیمه مسافرتی – ترانسفر
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 130 دلار + قیمت بلیط

قیمت تور ارمنستان