09121491683

هتل های استانبول

هتل های ارمنستان

 

 هتل های ارمنستان

 

 

HOTEL NUR

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 3 ستاره / ضعیف
تعداد اتاق : 27 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 5 کیلومتر
آدرس : Leningradyan 23/1 Yerevan 0099 Armenia

 

HOTEL BAXOS

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 3 ستاره / ضعیف
تعداد اتاق : 7 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 1200 متر
آدرس : Koryun Street 5 , 0025 Yerevan , Armenia

 

HOTEL BELLA

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 3 ستاره / ضعیف
تعداد اتاق : 13 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / آلمانی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 1500 متر
آدرس : Kochar Yerevan Street 6 , 0070 Yerevan , Armenia

هتل های ارمنستان

HOTEL ALBA

 

 هتل های ارمنستان

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 14 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ایتالیایی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری: 1500 متر
آدرس : Proshyan Street .1 St Lane , 32 Building, 0019 Yerevan, Armenia

 

 

HOTEL SHIRAK

 

 هتل های ارمنستان

 

درجه هتل : 3 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 140 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 400 متر
آدرس : KHorenatsi Street 13A 7010 Yerevan, Armenia

 

HOTEL HOBBY

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 3 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 11 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری: 800 متر
آدرس : Martiros Saryan Street 30 , 0061 Yerevan, Armenia

 

هتل های ارمنستان

HOTEL REGINEH

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 60 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت / استخر سر باز
فاصله تا میدان جمهوری : 5 کیلومتر
آدرس : Norki Ayginer Street 235/1 , 0047 Yerevan, Armenia

 

 

HOTEL COMFORT

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 18 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / فارسی / ارمنی
امکانات رایکان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 1 کیلومتر
آدرس : Khorenatsi Street 28, 0025 Yerevan, Armenia

 

 

HOTEL IBIS

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 3 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 255 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / فرانسوی / آلمانی / ایتالیایی / فارسی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 300 متر
آدرس : North Avenue 5/1 , 0001 Yerevan, Armenia

هتل های ارمنستان

ANI CENTRAL INN

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 3 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 115 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / فرانسوی / ایتالیایی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 1 کیلومتر
آدرس : Tigran Mets Avenue 20/3 , 0018 Yerevan, Armenia

 

 

HOTEL NORK RESIDENCE

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره / ضعیف
تعداد اتاق : 36 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / فارسی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت / استخر سر باز
فاصله تا میدان جمهوری : 5.5 کیلومتر
آدرس : Moldovakan Street 56/1 ,0062 Yerevan Armenia

 

 

HOTEL HRAZDAN

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 77 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ایتالیایی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت / استخر سر باز
فاصله تا میدان جمهوری : 1400 متر
آدرس : Dezorapi Street 72, 0015 Yerevan,Armenia

 

هتل های ارمنستان

HOTEL EREBUNI

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 38 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 30 متر
آدرس : Vazgen Sargsyan Street 26/4 , 0010 Yerevan, Armenia

 

 

HOTEL ROYAL PLAZA

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 84 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / فرانسوی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 1 کیلومتر
آدرس : Saryan Street 9 , 002 Yerevan, Armenia

 

 

HOTEL DIAMOND HOUSE

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 40 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 500 متر
آدرس : Arami Street 86 , 002 Yerevan, Armenia

 

هتل های ارمنستان

HOTEL HOLIDAY INN

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 191 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / فرانسوی / ایتالیایی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 500 متر
آدرس : Amiryan Street 2 , 0010 Yerevan, Armenia

 

 

HOTEL 14 FLOOR

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 12 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / آلمانی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 300 متر
آدرس : Amiryan Street 4/6 , Yerevan, 0010 , Armenia

 

 

HOTEL AQUATEK

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 28 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت / استفاده از پارک آبی ایروان
فاصله تا میدان جمهوری : 4 کیلومتر
آدرس : Myasnikyana Avenue 40/2 , Yerevan, 0025 , Armenia

 

هتل های ارمنستان

HOTEL METROPOL

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 40 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / فرانسوی / ایتالیایی / آلمانی / اسپانیایی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت / استخر سر پوشیده / سونا
فاصله تا میدان جمهوری : 1 کیلومتر
آدرس : Mashtots Avenue 2/2 , 0015 Yerevan, Armenia

 

 

HOTEL ARARAT

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 50 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / عربی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 700 متر
آدرس : Lusavirich G Stereet , 7 , 0015 Yerevan, Armenia

 

 

HOTEL IMPERIAL PALACE

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 77 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / فرانسوی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 1500 متر
آدرس : Kuryun Street 23 , Yerevan, 009 Armenia

 

هتل های ارمنستان

HOTEL AVIATRANS

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 55 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / آلمانی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 200 متر
آدرس : Abovyan Street, 4 Yerevan 0010 , Armenia

 

 

HOTEL PARIS

 

 هتل های ارمنستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 65 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / فرانسوی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 150 متر
آدرس : Amiryan Street 4/6 , Yerevan 0010 Armenia

 

 

HOTEL ANI PLAZA

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 262 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / فرانسوی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 600 متر
آدرس : Sayat – Nova Street 19 , Yerevan 001 , Armenia

 

هتل های ارمنستان

HOTEL CENTRAL

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 26 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 300 متر
آدرس : Zakyan Street 7/1 , Yerevan  0052 , Armenia

 

 

HOTEL BEST WESTERN CONGRESS

 

 هتل های ارمنستان
درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 126 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 150 متر
آدرس : Italya Street 1 , Yerevan 0010 Armenia

 

 

HOTEL REPUBLICA

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره / عالی
تعداد اتاق : 56 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 100 متر
آدرس : Amiryan Street 7/1 , Yerevan 0010 Armenia

 

 

HOTEL OPERA SUIT

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 106 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ایتالیایی / عربی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 1600 متر
آدرس : Marshal Baghramyan Street 1.3 , yerevan 0019 Armenia

 

 

DOUBLE TREE BY HILTON

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 176 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ایتالیایی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 700 متر
آدرس : Gerigor Lusavorich Street 42 , yerevan 0015 Armenia

 

هتل های ارمنستان

ANI GRAND HOTEL

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره / عالی
تعداد اتاق : 224 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / فرانسه / اسپانیایی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 400 متر
آدرس : Hanrapetutyan Street 65 , Yerevan 0010 Yerevan

 

 

HOTEL MESSIER

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 53 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 700 متر
آدرس : Vardanants Street 15/4 , Yerevan 0010 Armenia

 

 

HOTEL NORTH AVENUE

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 24 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ایتالیایی / لهستانی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 300 متر
آدرس : North Avenue 10/1 , Yerevan 0010 Armenia

 

 

HOTEL RAMADA

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 4 ستاره/ عالی
تعداد اتاق : 202 اتاق
زبان های مکالمکه : انگلیسی / روسی / فرانسوی / ایتالیایی / چینی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 250 متر
آدرس : Pavstos Busand Street 15 Yerevan 0010 Armenia

 

هتل های ارمنستان

HOTEL NATIONAL

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 5 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 57 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 100 متر
آدرس : Amiryan Street 4/3 Yerevan 0010 Armenia

 

 

GRAND HOTEL

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 5 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 104 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : 200 متر
آدرس : Abovian Street 14 Yerevan 0001 Armenia

 

 

HOTEL MARRIOTT

 

 هتل های ارمنستان

درجه هتل : 5 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 259 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / فرانسوی / آلمانی / ارمنی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا میدان جمهوری : این هتل در میدان جمهوری واقع شده است
آدرس : Amiryan Street 1 Yerevan 0010 Armenia