09121491683

هتل های استانبول

هتل های گرجستان

 هتل های گرجستان

HOTEL EURASIA

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 3 ستاره / ضعیف
تعداد اتاق : 19 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 3 کیلومتر
آدرس : Javakheti Second Turn 1A , Tbilisi 0182 Georgia

 

HOTEl LE GRAND

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 3 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 25 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 2 کیلومتر
آدرس : Patardzeulis K. 31 Tbilisi 0144 Georgia

 

HOTEL TIPSY

 

هتل های گرجستان

درجه هتل : 3 ستاره / ضعیف
تعداد اتاق : 7 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 10 کیلومتر
آدرس : Konstantine Lluridze Street 15 , Tbilisi 0192 Georgia

 

هتل های گرجستان

HOTEL DALIDA

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 3 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 16 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / آلمانی / ترکیه ایی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 3 کیلومتر
آدرس : Likhauri Street 6A , Tbilisi 0160 Georgia

 

HOTEL SATORI

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 3 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 27 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 2.5 کیلومتر
آدرس : Shandize Street 31 , Tbilisi 0179 Georgia

 

 

HOTEL GURU

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / ضعیف
تعداد اتاق : 12 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / آذربایجانی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 4.5 کیلومتر
آدرس : Likhauri Street 21 , Tbilisi 0160 Georgia

 

هتل های گرجستان

HOTEL SKY GEORGIA

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 4 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 6 کیلومتر
آدرس : Iraki Gamkrelidze Street 3 , Tbilisi 0102 Georgia

 

HOTEL GRAND GMP

 

هتل های گرجستان

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 8 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 2.5 کیلومتر
آدرس : Malkhazi Turn Street 6 , Tbilisi 0113 Georgia

 

HOTEL GNG

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 23 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 3 کیلومتر
آدرس : G . Svanidze Street 4 , Tbilisi 0172 Georgia

 

هتل های گرجستان

HOTEL DIUMA

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 18 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 330 متر
آدرس : Gia Abesadze Street 5 , Tbilisi 0105 Georgia

 

HOTEL G&G

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 12 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 3 کیلومتر
آدرس : Zaziashvili Street 13 , Tbilisi 0102 Georgia

 

HOTEL TOSCANO

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / ضعیف
تعداد اتاق : 19 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 5 کیلومتر
آدرس : Sairme Gora 4 , Tbilisi 0194 Georgia

 

هتل های گرجستان

HOTEL GREMI

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 20 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 3 کیلومتر
آدرس : Shorapani Street 36A , Tbilisi 0141 Georgia

 

HOTEL BETLEM

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 34 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 3 کیلومتر
آدرس : Akaki Tsereteli Avenue 13 , Tbilisi 0112 Georgia

 

HOTEL PRIMAVERA

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 22 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ایتالیایی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 500 متر
آدرس : Kuchishvili Street 8 Tbilisi 0179 Georgia

 

هتل های گرجستان

HOTEL DOLABAURI

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 45 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 3 کیلومتر
آدرس : Dolabauri Street 1A Tbilisi 0144 Georgia

 

HOTEL REDLINE

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 53 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 800 متر
آدرس : Marjanishvili Kate Street 16 Chugvreti , Tbilisi 0102 Georgia

 

HOTEL AVENUE

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 42 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 3.5 کیلومتر
آدرس : Pekini Steret 5 , Tbilisi 1465 Georgia

 

هتل های گرجستان

HOTEL COLOMBI

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 51 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 5 کیلومتر
آدرس : Lvovi Street 2 Square Zhvania , Tbilisi 0160 Georgia

 

HOTEL GREEN QUEEN

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 30 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 4 کیلومتر
آدرس : Pekini Street 36 , Tbilisi 0160 Georgia

 

HOTEL IVERIA INN

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 95 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / اسپانیایی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 5.5 کیلومتر
آدرس : Tsulukidze Street 6 , Tbilisi 0108 Georgia

 

هتل های گرجستان

HOTEL L.M CLUB

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 17 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 1 کیلومتر
آدرس : Kote Marjanishvili Street 29 , Tbilisi 0102 Georgia

 

HOTEL CITY AVENUE

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 37 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / آلمانی / اسپانیایی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 2 کیلومتر
آدرس : Aghmashenebeli Avenue 140 B , Tbilisi 0112 Georgia

 

HOTEL MARGO PALACE

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 43 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 300 متر
آدرس : Mikheli Djavakhishvili (Elbakidze) Street 12 , Tbilisi 0108 Georgia

 

هتل های گرجستان

HOTEL CITY CENTER

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 84 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 2.5 کیلومتر
آدرس : Queen Tamar Avenue 24 , Tbilisi 0112 Georgia

 

HOTEL CRON PALACE

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 59 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 3 کیلومتر
آدرس : kheivani kucha Street 12/13 , Tbilisi 0114 Georgia

 

HOTEL ASTORIA

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 48 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 600 متر
آدرس : Shota Chitadze Street 12 , Tbilisi 0108 Georgia

هتل های گرجستان

HOTEL AMERI PLAZA

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 55 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 3.5 کیلومتر
آدرس : Kostava Street 76A , Tbilisi 0171 Georgia

 

HOTEL KALASI

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 42 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
فاصله تا خیابان روستاولی : 1 کیلومتر
آدرس : Kote Afkhazi Street 25 , Tbilisi 0105 Georgia

 

HOTEL RAMADA

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره
تعداد اتاق : 152 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / آلمانی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 4 کیلومتر
آدرس : Kazbegi Avenue 15 , Tbilisi 0160 Georgia

 

هتل های گرجستان

HOTEL ADAMO

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / عالی
تعداد اتاق : 36 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 800 متر
آدرس : P.Kakabadze Street 4 , Tbilisi 0105 Georgia

 

HOTEL HOLIDAY INN

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 270 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 3 کیلومتر
آدرس : May Square 1/26 , Tbilisi 0171 Georgia

 

HOTEL PREFERENCE HUALING

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 5 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 264 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
      فاصله تا خیابان روستاولی : 6.5 کیلومتر
آدرس : Jozef Pisudski Streer , Tbilisi 0152 Georgia

هتل های گرجستان

HOTEL IOTA

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 90 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 1 کیلومتر
آدرس : lermontov Street 10 , Tbilisi 0105 Georgia

 

HOTEL BILTMORE

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 5 ستاره / عالی
تعداد اتاق : 214 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : این هتل در خیابان روستاولی واقع شده است
آدرس : Rustaveli Avenue 29 , Tbilisi 0108 Georgia

 

HOTEL RADISSON BLU

 

هتل های گرجستان

 

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 249 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ایتالیایی / آلمانی / گرجی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا خیابان روستاولی : 300 متر
آدرس : Rose Revolution Square 1 Tbilisi 0108 Georgia

هتل های گرجستان