09121491683

سرعین / اردبیل

سرعین

سرعین 

 

سرعین

 

سرعین شهری کوچک ولی پر از منظره های طبیعی بکر , زیبا و دیدنی است در ۳۰ کیلومتری غرب شهر اردبیل
 شهرت این شهر به دلیل وجود چشمه‌های آبگرم فراوان می باشد و یکی از مناطق گردشگری در استان اردبیل است

 

جاذبه های توریستی و نقاط دیدنی  

 

آب گرم سرعین

 

سرعین

 

دره گلستان در فاصله 19 کیلومتری از شهر سرعین قرار گرفته و با چشمه های پرآب , یخچال های طبیعی
و نهرهایی که در کنار آنها پر از گل های وحشی است باعث نوازش چشم و روح شما می شود 

 

آبشار ورگه سران

 

سرعین

 

  روستایی تاریخی است که در فاصله 5 کیلومتری از شهر سرعین قرار گرفته و می توان در غار آن کنده کاری هایی
روی سنگ و غار تراشی های کهن را دید 

 

پیست اسکی سرعین

 

 

در این پیست اسکی شما امکان اسکی در هشت ماه سال از سال را دارید و این پیست دارای تله سیژ نیز می باشد
 پیست اسکی سرعین یکی از بهترین پیست های اسکی در ایران است و شهرت جهانی دارد 
در کنار پیست امکان آموزش اسکی و اجاره وسایل اسکی و مهمانپذیر نیز وجود دارد

 

 

شهری کوچک ولی پر از منظره های طبیعی بکر , زیبا و دیدنی است در ۳۰ کیلومتری غرب شهر اردبیل
 شهرت این شهر به دلیل وجود چشمه‌های آبگرم فراوان می باشد و یکی از مناطق گردشگری در استان اردبیل است

 

جاذبه های توریستی و نقاط دیدنی 

 

آب گرم

 

 

 

دره گلستان در فاصله 19 کیلومتری از شهر سرعین قرار گرفته و با چشمه های پرآب , یخچال های طبیعی
و نهرهایی که در کنار آنها پر از گل های وحشی است باعث نوازش چشم و روح شما می شود 

 

آبشار ورگه سران

 

 

 

  روستایی تاریخی است که در فاصله 5 کیلومتری از شهر سرعین قرار گرفته و می توان در غار آن کنده کاری هایی
روی سنگ و غار تراشی های کهن را دید 

 

پیست اسکی

 

 

در این پیست اسکی شما امکان اسکی در هشت ماه سال از سال را دارید و این پیست دارای تله سیژ نیز می باشد
 پیست اسکی سرعین یکی از بهترین پیست های اسکی در ایران است و شهرت جهانی دارد 
در کنار پیست امکان آموزش اسکی و اجاره وسایل اسکی و مهمانپذیر نیز وجود دارد