09121491683

قیمت تور سوریه

قیمت تور سوریه

قیمت تور سوریه

 

 

جهت مشاهده شرایط فروش اقساطی اینجا را کلیک کنید

 

 

قیمت تور سوریه

 

نقد و اقساط

  هتل  3 ستاره  ال مدینه
یک هفته اقامت در هتل با صبحانه
 خدمان : بیمه مسافرتی – لیدر تور – سیم کارت
 هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : — دلار + قیمت بلیط 

 

 

قیمت تور سوریه

 

نقد و اقساط

هتل  3 ستاره  بیت رز
یک هفته اقامت در هتل با صبحانه
 خدمان : بیمه مسافرتی – لیدر تور – سیم کارت
 هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : — دلار + قیمت بلیط 

 

 

قیمت تور سوریه

 

نقد و اقساط

هتل  3 ستاره پارک
یک هفته اقامت در هتل با صبحانه
 خدمان : بیمه مسافرتی – لیدر تور – سیم کارت
 هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : — دلار + قیمت بلیط 

 قیمت تور سوریه

 

قیمت تور سوریه

 

نقد و اقساط

هتل  3 ستاره نوریا
یک هفته اقامت در هتل با صبحانه
 خدمان : بیمه مسافرتی – لیدر تور – سیم کارت
 هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : — دلار + قیمت بلیط 

 

 

قیمت تور سوریه

 

نقد و اقساط

هتل  3 ستاره رامسیس
یک هفته اقامت در هتل با صبحانه
 خدمان : بیمه مسافرتی – لیدر تور – سیم کارت
 هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : — دلار + قیمت بلیط 

 

 

قیمت تور سوریه

 

نقد و اقساط

هتل  3 ستاره  المجید
یک هفته اقامت در هتل با صبحانه
 خدمان : بیمه مسافرتی – لیدر تور – سیم کارت
 هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : — دلار + قیمت بلیط 

قیمت تور سوریه

 

قیمت تور سوریه

 

نقد و اقساط

هتل  4 ستاره بیت تکبیک
یک هفته اقامت در هتل با صبحانه
 خدمان : بیمه مسافرتی – لیدر تور – سیم کارت
 هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : — دلار + قیمت بلیط 

 

 

قیمت تور سوریه

 

نقد و اقساط

هتل  4 ستاره کویین سنتر
یک هفته اقامت در هتل با صبحانه
 خدمان : بیمه مسافرتی – لیدر تور – سیم کارت
 هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : — دلار + قیمت بلیط 

 

 

قیمت تور سوریه

 

نقد و اقساط

هتل  4 ستاره یافور
یک هفته اقامت در هتل با صبحانه
 خدمان : بیمه مسافرتی – لیدر تور – سیم کارت
 هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : — دلار + قیمت بلیط 

قیمت تور سوریه

قیمت تور سوریه

 

نقد و اقساط

هتل 5 ستاره شرایتون دمشق
یک هفته اقامت در هتل با صبحانه
 خدمان : بیمه مسافرتی – لیدر تور – سیم کارت
 هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : — دلار + قیمت بلیط