09121491683

تور شیراز

قیمت تور شیراز

قیمت تور شیراز ویژه تابستان 99

 

تور شیراز

هتل 3 ستاره ارگ

 

نقد و اقساط
هتل 3 ستاره ارگ در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 375.000 تومان + قیمت بلیط

 

تور شیراز

هتل 3 ستاره رودکی

 

نقد و اقساط
هتل 3 ستاره رودکی در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 345.000 تومان + قیمت بلیط

 

تور شیراز

هتل 3 ستاره وکیل

 

نقد و اقساط
هتل 3 ستاره وکیل در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 240.000 تومان + قیمت بلیط

قیمت تور شیراز

تور شیراز

هتل 3 ستاره اطلس

 

نقد و اقساط
هتل 3 ستاره اطلس در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 285.000 تومان + قیمت بلیط

 

تور شیراز

هتل 4 ستاره آریو برزن

نقد و اقساط
هتل 4 ستاره آریو برزن در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 375.000 تومان + قیمت بلیط

 

تور شیراز

هتل 4 ستاره پارسه

 

نقد و اقساط
هتل 4 ستاره پارسه در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 750.000 تومان + قیمت بلیط

قیمت تور شیراز

تور شیراز

هتل 4 ستاره رویال

 

نقد و اقساط
هتل 4 ستاره رویال در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 675.000 تومان + قیمت بلیط

 

تور شیراز

هتل 4 ستاره الیزه

 

نقد و اقساط
هتل 4 ستاره الیزه در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 675.000 تومان + قیمت بلیط

 

تور شیراز

هتل 5 ستاره بزرگ شیراز

 

نقد و اقساط
هتل 5 ستاره بزرگ در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 870.000 تومان + قیمت بلیط

قیمت تور شیراز

تور شیراز

هتل 5 ستاره هما

 

نقد و اقساط
هتل 5 ستاره هما در شهر شیراز
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 630.000 تومان + قیمت بلیط