09121491683

تور مشهد

قیمت تور مشهد

قیمت تور مشهد : همه روزه / زمینی – هوایی

 

نقد و اقساط
هتل آپارتمان 3 ستاره تبسم شهر مشهد
2 شب و 3 روز اقامت
صبحانه / ناهار / شام
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 150000 تومان + قیمت بلیط

 

تور مشهد

هتل مشهد

هتل 3 ستاره سی و سه پل

نقد و اقساط
هتل آپارتمان 3 ستاره سی و سه پل شهر مشهد
2 شب و 3 روز اقامت
صبحانه / ناهار / شام
هرینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 150000 تومان + قیمت بلیط

 

تور مشهد

هتل حلما

هتل 3 ستاره حلما

نقد و اقساط
هتل 3 ستاره حلما شهر مشهد
2 شب و 3 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 190000 تومان + قیمت بلیط

 

 

هتل مشهد

هتل 3 ستاره سهند

نقد و اقساط
هتل 3 ستاره سهند شهر مشهد
2 شب و 3 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 190000 تومان + قیمت بلیط

 

تور مشهد

هتل مشهد

هتل 4 ستاره کیانا

نقد و اقساط
هتل 4 ستاره کیانا شهر مشهد
2 شب و 3 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 320000 تومان + قیمت بلیط

 

 

هتل مشهد

هتل 3 ستاره پارمیدا

نقد و اقساط
هتل 3 ستاره پارمیدا شهر مشهد
2 شب و 3 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 170000 تومان + قیمت بلیط

 

تور مشهد

هتل مشهد
نقد و اقساط 
هتل 4 ستاره تارا شهر مشهد
2 شب و 3 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 180000 تومان + قیمت بلیط

 

تور مشهد

هتل 4 ستاره آسیا مشهد

 

نقد و اقساط
هتل 4 ستاره آسیا شهر مشهد
2 شب و 3 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 190.000 تومان + قیمت بلیط

قیمت تور مشهد