09121491683

تور همدان

قیمت تور همدان

قیمت تور همدان ویژه تابستان 99

 

تور همدان

هتل آپارتمان سقیر

 

نقد و اقساط
هتل آپارتمان سفیر شهر همدان
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 450.000 تومان + قیمت بلیط

 

تور همدان

هتل 3 ستاره وندیک

 

نقد و اقساط
هتل 3 ستاره وندیک شهر همدان
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 270.000 تومان + قیمت بلیط

 

تور همدان

هتل 3 ستاره خاتم همدان

 

نقد و اقساط
هتل 3 ستاره خاتم شهر همدان
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 480.000 تومان + قیمت بلیط

 

تور همدان

هتل 4 ستاره پارسیان

 

نقد و اقساط
هتل 4 ستاره پارسیان شهر همدان
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 375.000 تومان + قیمت بلیط

قیمت تور همدان

تور همدان

هتل 4 ستاره امیران

 

نقد و اقساط
هتل 4 ستاره امیران شهر همدان
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 435.000 تومان + قیمت بلیط

 

تور همدان

هتل 4 ستاره کتیبه

 

نقد و اقساط
هتل 4 ستاره کتیبه شهر همدان
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 390.000 تومان + قیمت بلیط

 

تور همدان

هتل 4 ستاره بوعلی

 

نقد و اقساط
هتل 4 ستاره بوعلی شهر همدان
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 375.000 تومان + قیمت بلیط

قیمت تور همدان

تور همدان

هتل 4 ستاره امیران 2

 

نقد و اقساط
هتل 4 ستاره امیران 2 شهر همدان
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
هزینه هر نفر در اتاق 2 تخته : 390.000 تومان + قیمت بلیط