09121491683

هتل های همدان

هتل های اصفهان

هتل های اصفهان

 

هتل خواجو

 

هتل های اصفهان

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 114 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : —–
آدرس : خیابان چهارباغ خواجو – خیابان شهدای خواجو

 

هتل ملک

 

هتل های اصفهان

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : —–
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت در لابی
فاصله تا مرکز شهر : 2 کیلومتر
آدرس : خیابان خیابان بزرگمهر – خیابان هشت بهشت غربی – خیابان ملک

 

هتل پارت

 

هتل های اصفهان

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 43 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 2 کیلومتر
آدرس : خیابان چهار باغ عباسی – کوچه جهان آرا

هتل های اصفهان

هتل سپاهان

 

هتل های اصفهان

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 42 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : یک کیلومتر
آدرس :  خیابان استانداری – انتهای خیابان فرشادی

 

هتل آوین

 

هتل های اصفهان

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 71 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : یک و نیم کیلومتر
آدرس :  خیابان هاتف – روبروی کوچه ی مشیر (کوچه نور)

 

هتل ستاره

 

هتل های اصفهان

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 52 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 700 متر
آدرس : میدان نقش جهان ، خیابان حافظ

هتل های اصفهان

هتل پیروزی

 

هتل های اصفهان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 96 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : یک کیلومتر
آدرس : میدان امام حسین – ابتدای چهارباغ پایین

 

هتل آسمان

 

هتل های اصفهان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 92 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 6 کیلومتر
آدرس : پل فلزی – خیابان مطهری

 

هتل عالی قاپو

 

هتل های اصفهان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 106 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 2 کیلومتر
آدرس : خیابان چهارباغ عباسی

هتل های اصفهان

هتل سفیر

 

هتل های اصفهان

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 78 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 1.5 کیلومتر
آدرس :  خیابان آمادگاه – مقابل هتل عباسی

 

هتل کوثر

 

هتل های اصفهان

 

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 225 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 5 کیلومتر
آدرس : جنب سی و سه پل

 

هتل عباسی

 

هتل های اصفهان

 

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 225 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : یک کیلومتر
آدرس : چهار باغ عباسی – خیابان آمادگاه

هتل های اصفهان