09121491683

هتل های همدان

هتل های همدان

هتل های همدان

 

 

هتل آپارتمان سفیر

 

هتل های همدان

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 15 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : —–
آدرس : همدان، بلوار جانبازان

 

 

هتل خاتم

 

هتل های همدان

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 35 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 1.5 کیلومتر
آدرس : همدان – میدان فلسطین

 

 

مهمانسرای ورزش

 

هتل های همدان

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 30 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : —–
آدرس :  همدان – شهر مریانج (۶ کیلومتری جاده همدان-کرمانشاه) – ضلع غربی ورزشگاه شهید حاجی بابایی 

هتل های همدان

 

هتل وندیک

 

هتل های همدان

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 26 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت در لابی
فاصله تا مرکز شهر : —–
آدرس : همدان، خیابان سعیدیه، جنب استادیوم ملت

 

 

هتل بین المللی امیران 1

 

هتل های همدان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 55 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت 
فاصله تا مرکز شهر : —–
آدرس : همدان – بلوار بعثت

 

 

هتل بین المللی امیران 2

 

هتل های همدان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 59 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت 
فاصله تا مرکز شهر : —–
آدرس : همدان – ابتدای شهرک فرهنگیان

هتل های همدان

 

هتل کتیبه

 

هتل های همدان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 31 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت 
فاصله تا مرکز شهر : —–
آدرس : همدان – میدان قائم – بلوار ارم

 

 

هتل پارسیان

 

هتل های همدان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 45 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت 
فاصله تا مرکز شهر : 9 کیومتر
آدرس : همدان – میدان قائم – بلوار ارم

 

 

هتل بوعلی

 

هتل های همدان

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 38 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت 
فاصله تا مرکز شهر : 4 کیومتر
آدرس : همدان – خیابان بوعلی

هتل های همدان

هتل های همدان

 

هتل آپارتمان سفیر

 

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 15 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : —–
آدرس : همدان، بلوار جانبازان

 

هتل خاتم

 

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 35 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 1.5 کیلومتر
آدرس : همدان – میدان فلسطین

 

مهمانسرای ورزش

 

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 30 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : —–
آدرس :  همدان – شهر مریانج (۶ کیلومتری جاده همدان-کرمانشاه) – ضلع غربی ورزشگاه شهید حاجی بابایی 

هتل های همدان

هتل وندیک

 

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 26 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت در لابی
فاصله تا مرکز شهر : —–
آدرس : همدان، خیابان سعیدیه، جنب استادیوم ملت

 

هتل بین المللی امیران 1

 

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 55 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت 
فاصله تا مرکز شهر : —–
آدرس : همدان – بلوار بعثت

 

هتل بین المللی امیران 2

 

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 59 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت 
فاصله تا مرکز شهر : —–
آدرس : همدان – ابتدای شهرک فرهنگیان

هتل های همدان

هتل کتیبه

 

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 31 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت 
فاصله تا مرکز شهر : —–
آدرس : همدان – میدان قائم – بلوار ارم

 

هتل پارسیان

 

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 45 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت 
فاصله تا مرکز شهر : 9 کیومتر
آدرس : همدان – میدان قائم – بلوار ارم

 

هتل بوعلی

 

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 38 اتاق
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت 
فاصله تا مرکز شهر : 4 کیومتر
آدرس : همدان – خیابان بوعلی

هتل های همدان