09121491683

هتل های چابهار

معرفی هتل های چابهار

 

 

درجه هتل های چابهار مطابق استاندارد جهانی نمی باشد

HOTEL LIPAR

 

درجه هتل : 5 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 93 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 3 کیلومتر
آدرس : Imam Khoemini Square, Free Trade Industrial Zone, Chabahar

 

 

HOTEL SHAHAN

 

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 93 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 2 کیلومتر
آدرس : Sistan and Baluchestan Province, Chabahar,  Molavi

 

 

HOTEL AZIN

 

درجه هتل : 3 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 22 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 2 کیلومتر
آدرس : Next to Shahid Beheshti Wharf, Qods Boulevard Intersection, end of Rigi Boulevard, Chabahar

 

 

HOTEL LALEH

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 38 اتاق
زبان های مکالکه : انگلیسی / روسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 5 کیلومتر
آدرس : Across from Al-Qadir Park, Imam Boulevard, Chabahar

 

 

HOTEL FERDOWS

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 73 اتاق
زبان های مکالمه : انگیلسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 45 کیلومتر
آدرس : Tejarat Street, Trade Industrial Zone, Chabahar